Informacije

Občina Vojnik
Keršova 8, 3212 VOJNIK

URBAN PODERGAJS

Strokovni sodelavec za upravljanje
s telovadnico na Občini Vojnik.
GSM: 031 327 160

Telefon: 03/ 780 06 20
e-pošta: telovadnica.vojnik@gmail.com

Telovadnica Oš Vojnik